admin

THÔNG TÍN PEST CONTROL - DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG HIỆU QUẢ Diệt côn trùng, diệt mối, diệt gián, diệt kiến, diệt ruồi, phun thuốc diệt muỗi. DIỆT CÔN TRÙNG chuyên nghiệp, DIỆT MỐI tận gốc, Diệt côn trùng GIÁ RẺ,

Ruồi trâu

Họ Ruồi trâu (danh pháp khoa học: Tabanidae là một họ thuộc bộ Hai cánh (Diptera). Họ này có khoảng 4.500 loài phân bố khắp thế giới, trong đó hơn 1.000 loài thuộc chi Tabanus. Có 3 phân họ đã được công nhận rộng rãi: Chrysopsinae Pangoniinae Tabaninae Chi Zophina …

dich vu diet con trung banner