Tag Archives: diệt côn trùng hà nội

Ruồi trâu

Họ Ruồi trâu (danh pháp khoa học: Tabanidae là một họ thuộc bộ Hai cánh (Diptera). Họ này có khoảng 4.500 loài phân bố khắp thế giới, trong đó hơn 1.000 loài thuộc chi Tabanus. Có 3 phân họ đã được công nhận rộng rãi: Chrysopsinae Pangoniinae Tabaninae Chi Zophina …

dich vu diet con trung banner